Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 54, dzień 2 (2022-05-12)

Inne

Poseł Tomasz Zimoch - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Tomasz Zimoch - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Tomasz Zimoch (PL2050)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Robert Obaz - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Robert Obaz - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Robert Obaz (Lewica)
Poseł Marek Polak - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Marek Polak - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Marek Polak (PiS)
Poseł Krzysztof Gadowski - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski (KO)
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Maciej Kopiec (Lewica)
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Klaudia Jachira (KO)
Poseł Michał Gramatyka - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Michał Gramatyka - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Michał Gramatyka (PL2050)
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Artur Łącki (KO)
Poseł Anna Wojciechowska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Anna Wojciechowska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Anna Wojciechowska (KO)
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Lewica)
Poseł Joanna Fabisiak - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Joanna Fabisiak - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Joanna Fabisiak (KO)
Poseł Adam Gawęda - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Adam Gawęda - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Adam Gawęda (PiS)
Poseł Urszula Zielińska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Urszula Zielińska - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Urszula Zielińska (KO)
Poseł Włodzimierz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Włodzimierz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Włodzimierz Tomaszewski (PiS)
Poseł Andrzej Szlachta - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Andrzej Szlachta - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Andrzej Szlachta (PiS)
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Poseł Teresa Pamuła - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Teresa Pamuła - Oświadczenie z dnia 12 maja 2022 roku.
Poseł Teresa Pamuła (PiS)

Lista punktów

Punkt 13
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 14
Informacja bieżąca w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w tym procesu przyznawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (PSZW)
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
Punkt 17
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Punkt 23
Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Punkt 24
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
Punkt 25
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw
Punkt 26
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Punkt 27
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 28
Przedstawiony przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2021 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Punkt 29
Wybór sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.