Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 52, dzień 2 (2022-04-07)

Lista punktów

Punkt 12
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 13
Informacja bieżąca w sprawie pomocy Ministerstwa Edukacji i Nauki w kontynuacji nauki przez dzieci uchodźców z Ukrainy, w tym nauki języka polskiego, w szkołach podstawowych i średnich, a także kontynuacji studiów na polskich uczelniach
Punkt 14
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych
Punkt 15
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Punkt 16
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w dniu 10 kwietnia 1992 r.
Punkt 17
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w dniu 10 kwietnia 1992 r.
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie
Punkt 25
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Punkt 27
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej
Punkt 28
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały
Punkt 29
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Punkt 30
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej
Punkt 31
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie potępienia zbrodni ludobójstwa na terenie Ukrainy
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.