Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 47, dzień 1 (2022-01-26)

Wnioski formalne

Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk (KP KP)
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Janusz Kowalski (PiS)
Poseł Marek Rutka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Marek Rutka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Marek Rutka (Lewica)
Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Borys Budka (KO)
Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jacek Sasin (PiS)
Posłanka Joanna Senyszyn - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Joanna Senyszyn - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Joanna Senyszyn (KP PPS)
Posłanka Paulina Hennig-Kloska - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Hennig-Kloska - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Hennig-Kloska (PL2050)
Poseł Michał Urbaniak - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Michał Urbaniak - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja)
Posłanka Marcelina Zawisza - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Marcelina Zawisza - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Marcelina Zawisza (Lewica)
Poseł Robert Winnicki - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Robert Winnicki - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Robert Winnicki (Konfederacja)
Poseł Maria Kurowska - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maria Kurowska - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maria Kurowska (PiS)
Poseł Adrian Zandberg - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Adrian Zandberg - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Adrian Zandberg (Lewica)
Poseł Jan Grabiec - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jan Grabiec - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jan Grabiec (KO)
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Janusz Kowalski (PiS)
Posłanka Paulina Hennig-Kloska - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Hennig-Kloska - wniosek formalny z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Hennig-Kloska (PL2050)

Inne

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Posłanka Paulina Matysiak - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Matysiak - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Paulina Matysiak (Lewica)
Posłanka Daria Gosek-Popiołek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Daria Gosek-Popiołek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Daria Gosek-Popiołek (Lewica)
Poseł Maciej Konieczny - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maciej Konieczny - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maciej Konieczny (Lewica)
Poseł Adrian Zandberg - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Adrian Zandberg - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Adrian Zandberg (Lewica)
Poseł Tomasz Zieliński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Tomasz Zieliński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Tomasz Zieliński (PiS)
Poseł Sławomir Skwarek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Sławomir Skwarek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Sławomir Skwarek (PiS)
Poseł Robert Obaz - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Robert Obaz - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Robert Obaz (Lewica)
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Maciej Kopiec (Lewica)
Poseł Michał Gramatyka - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Michał Gramatyka - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Michał Gramatyka (PL2050)
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Poseł Bartłomiej Dorywalski - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Bartłomiej Dorywalski - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS)
Poseł Aleksander Mrówczyński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Aleksander Mrówczyński - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Aleksander Mrówczyński (PiS)
Poseł Anna Pieczarka - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Pieczarka - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Pieczarka (PiS)
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (PL2050)
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel (KO)
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Anna Paluch (PiS)
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Poseł Dariusz Bąk - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Dariusz Bąk - Oświadczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku.
Poseł Dariusz Bąk (PiS)

Lista punktów

Punkt 1
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
Punkt 2
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Punkt 3
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Punkt 8
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie solidarności z Ukrainą; o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie wezwania państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.