Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 45, dzień 1 (2021-12-17)

Wnioski formalne

Poseł Arkadiusz Marchewka - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Arkadiusz Marchewka - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Arkadiusz Marchewka (KO)
Poseł Łukasz Schreiber - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Łukasz Schreiber - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Łukasz Schreiber (PiS)
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk (KP KP)
Posłanka Daria Gosek-Popiołek - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Posłanka Daria Gosek-Popiołek - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Posłanka Daria Gosek-Popiołek (Lewica)
Poseł Konrad Berkowicz - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Konrad Berkowicz - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Konrad Berkowicz (Konfederacja)
Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Ryszard Galla
Poseł Przemysław Czarnek - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Przemysław Czarnek - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Przemysław Czarnek (PiS)
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Janusz Kowalski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Janusz Kowalski (PiS)
Poseł Janusz Korwin-Mikke - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Janusz Korwin-Mikke - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja)
Poseł Paweł Lisiecki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Paweł Lisiecki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Paweł Lisiecki (PiS)
Poseł Izabela Leszczyna ws. Łukasza Mejzy [17 grudnia 2021 roku]
Poseł Izabela Leszczyna ws. Łukasza Mejzy [17 grudnia 2021 roku]
Poseł Izabela Leszczyna (KO)
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz ws. domniemanej ucieczki żołnierza na Białoruś
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz ws. domniemanej ucieczki żołnierza na Białoruś
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (KP KP)
Poseł Robert Winnicki - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Robert Winnicki - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Robert Winnicki (Konfederacja)
Poseł Marek Sowa - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Marek Sowa - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Marek Sowa (KO)
Poseł Jarosław Rzepa - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica)
Poseł Mirosław Suchoń - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - wniosek formalny z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (PL2050)

Inne

Poseł Grzegorz Braun - wykluczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Grzegorz Braun - wykluczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja)
Poseł Rafał Adamczyk - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Rafał Adamczyk - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Rafał Adamczyk (Lewica)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Joanna Frydrych - Oświadczenie z dnia ws. szpitala w Brzozowie [17 grudnia 2021 roku.]
Poseł Joanna Frydrych - Oświadczenie z dnia ws. szpitala w Brzozowie [17 grudnia 2021 roku.]
Poseł Joanna Frydrych (KO)
Poseł Krystyna Skowrońska - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska (KO)
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Joanna Senyszyn o odejściu z Lewicy i dołączeniu do Polskiej Partii Socjalistycznej [17.12.2021]
Joanna Senyszyn o odejściu z Lewicy i dołączeniu do Polskiej Partii Socjalistycznej [17.12.2021]
Posłanka Joanna Senyszyn (KP PPS)
Poseł Marek Rutka - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Marek Rutka - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Marek Rutka (Lewica)
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa (PiS)
Poseł Krzysztof Szulowski - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Szulowski - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Szulowski (PiS)
Posłanka Klaudia Jachira: Wszyscy kłamią! [17 grudnia 2021 roku.]
Posłanka Klaudia Jachira: Wszyscy kłamią! [17 grudnia 2021 roku.]
Posłanka Klaudia Jachira (KO)
Maciej Kopiec o obrzydliwej sytuacji inspirowanej przez brunatną Konfederację [17.12.2021]
Maciej Kopiec o obrzydliwej sytuacji inspirowanej przez brunatną Konfederację [17.12.2021]
Poseł Maciej Kopiec (Lewica)
Poseł Agnieszka Soin - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Agnieszka Soin - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Agnieszka Soin (PiS)
Poseł Krzysztof Janusz Kozik - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Janusz Kozik - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Krzysztof Janusz Kozik (PiS)
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)

Lista punktów

Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 - trzecie czytanie
Punkt 1
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Tymoteusza Karpowicza w 100. rocznicę urodzin
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Punkt 4
Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu ,,Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dodatku osłonowym
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.