Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 42, dzień 2 (2021-11-17)

Lista punktów

Punkt 16
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 17
Informacja bieżąca w sprawie ubożenia społeczeństwa na skutek skokowego wzrostu cen i braku równoważącego go wzrostu dochodów, w szczególności osób zatrudnionych w sferze budżetowej
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał o solidarności w sprawie ochrony polskich granic oraz w sprawie politycznego oraz humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Punkt 22
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Punkt 33
Informacja rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań - głosowanie
Punkt 34
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
Punkt 35
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.