Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 39, dzień 2 (2021-10-14)

Inne

Poseł Mateusz Morawiecki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Mateusz Morawiecki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Premier Mateusz Morawiecki (PiS)
Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Borys Budka (KO)
Poseł Wojciech Maksymowicz - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Wojciech Maksymowicz - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Wojciech Maksymowicz (KP PS)
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski (Lewica)
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (KP KP)
Poseł Ryszard Terlecki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Ryszard Terlecki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Ryszard Terlecki (PiS)
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Robert Winnicki (Konfederacja)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Poseł Sławomir Skwarek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Sławomir Skwarek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Sławomir Skwarek (PiS)
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa (PiS)
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Poseł Paweł Lisiecki - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Paweł Lisiecki - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Paweł Lisiecki (PiS)
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski (KP KP)
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel (KO)
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 14 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Posłanka Hanna Gill-Piątek - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Posłanka Hanna Gill-Piątek - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Posłanka Hanna Gill-Piątek (PL2050)
Poseł Michał Urbaniak - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Michał Urbaniak - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja)
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Poseł Fryderyk Kapinos - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Fryderyk Kapinos - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Fryderyk Kapinos (PiS)
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Poseł Jarosław Gonciarz - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Gonciarz - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Gonciarz (PiS)
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Jarosław Zieliński (PiS)
Poseł Kazimierz Choma - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Kazimierz Choma - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Kazimierz Choma (PiS)
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski (KO)
Poseł Krzysztof Tuduj - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Krzysztof Tuduj - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Krzysztof Tuduj (Konfederacja)
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Rafał Adamczyk - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Rafał Adamczyk - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Rafał Adamczyk (Lewica)
Poseł Tomasz Zieliński - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Tomasz Zieliński - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Tomasz Zieliński (PiS)
Poseł Tomasz Zimoch - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Tomasz Zimoch - Wystąpienie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Tomasz Zimoch (KO)
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 30 września 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski (KP KP)
Poseł Jarosław Urbaniak - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Urbaniak - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Urbaniak (KO)
Poseł Jarosław Sachajko - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Sachajko - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia)
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 01 października 2021 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk (KP KP)

Lista punktów

Punkt 16, 17
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Punkt 32
Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.
Punkt 33
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 34
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 35
Informacja bieżąca w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Punkt 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.