Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 36, dzień 1 (2021-08-11)

Lista punktów

Punkt 1
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o gatunkach obcych
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Punkt 22
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 28
Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
Punkt 29
Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku
Punkt 30
Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.