Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 35, dzień 3 (2021-07-23)

Lista punktów

Punkt 29
Ślubowanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Punkt 24
Wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji
Punkt 25
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 26
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 27
Informacja bieżąca w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 i ich promocji wśród osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, oraz obecnych i przyszłych działań rządu w tym temacie
Punkt 30
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Punkt 18, 19
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały
Punkt 34
Ślubowanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.