Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 34, dzień 2 (2021-07-08)

Inne

Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Maciej Kopiec - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Maciej Kopiec (Lewica)
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Chmiel (KO)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Jacek Kurzępa (PiS)
Poseł Tomasz Piotr Nowak - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Tomasz Piotr Nowak - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Tomasz Piotr Nowak (KO)
Poseł Marek Krząkała - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Marek Krząkała - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Marek Krząkała (KO)
Poseł Marek Sowa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Marek Sowa - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Marek Sowa (KO)
Poseł Ryszard Wilczyński - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Ryszard Wilczyński - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Ryszard Wilczyński (KO)
Poseł Magdalena Filiks - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Magdalena Filiks - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Magdalena Filiks (KO)
Poseł Czesław Mroczek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Czesław Mroczek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Czesław Mroczek (KO)
Poseł Agnieszka Pomaska - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Agnieszka Pomaska - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Agnieszka Pomaska (KO)
Poseł Kazimierz Choma - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Kazimierz Choma - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Kazimierz Choma (PiS)
Poseł Małgorzata Pępek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Pępek - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Pępek (KO)
Poseł Anna Kwiecień - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Anna Kwiecień - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Anna Kwiecień (PiS)
Poseł Małgorzata Niemczyk - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Niemczyk - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Małgorzata Niemczyk (KO)
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Oświadczenie z dnia 08 lipca 2021 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (PL2050)

Lista punktów

Punkt 13
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 14
Informacja bieżąca w sprawie realizacji rządowego "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030"
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 16
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich
Punkt 17
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Punkt 18
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji - głosowanie
Punkt 19
Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek - obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. - głosowanie
Punkt 20
Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Punkt 21
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 22
Informacja z wykonania w 2020 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2021 wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.