Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 30, dzień 2 (2021-05-20)

Inne

Film w przygotowaniu
Poseł Grzegorz Lorek - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Grzegorz Lorek (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Magdalena Łośko - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Magdalena Łośko (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Sylwester Tułajew - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Sylwester Tułajew (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Tomasz Zieliński - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Tomasz Zieliński (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Sławomir Skwarek - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Sławomir Skwarek (PiS)
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Posłanka Klaudia Jachira (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Krystyna Skowrońska - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska (KO)
Film w przygotowaniu
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Artur Łącki (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Beata Strzałka - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Beata Strzałka (PiS)
Film w przygotowaniu
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 20 maja 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)

Lista punktów

Punkt 15
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 16
Informacja bieżąca w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 20
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej
Punkt 22
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
Punkt 23
Wybór uzupełniający sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa
Punkt 24
Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Punkt 33
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.