Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 28, dzień 2 (2021-04-15)

Inne

Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)
Poseł Ryszard Galla - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Ryszard Galla - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Ryszard Galla
Poseł Monika Wielichowska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Monika Wielichowska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Monika Wielichowska (KO)
Poseł Bartłomiej Sienkiewicz - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Bartłomiej Sienkiewicz - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Bartłomiej Sienkiewicz (KO)
Poseł Maria Małgorzata Janyska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Maria Małgorzata Janyska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Maria Małgorzata Janyska (KO)
Poseł Joanna Frydrych - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Joanna Frydrych - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Joanna Frydrych (KO)
Poseł Krystyna Sibińska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Krystyna Sibińska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Krystyna Sibińska (KO)
Posłanka Aleksandra Gajewska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Aleksandra Gajewska - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Aleksandra Gajewska (KO)
Poseł Jakub Rutnicki - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jakub Rutnicki - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jakub Rutnicki (KO)
Poseł Marta Wcisło - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Marta Wcisło - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Marta Wcisło (KO)
Poseł Zofia Czernow - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Zofia Czernow - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Zofia Czernow (KO)
Poseł Aleksander Miszalski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Aleksander Miszalski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Aleksander Miszalski (KO)
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Klaudia Jachira - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Klaudia Jachira (KO)
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Artur Łącki - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Artur Łącki (KO)
Poseł Franciszek Sterczewski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski (KO)
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Monika Falej - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Posłanka Monika Falej (Lewica)
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Zbigniew Ziejewski (KP KP)
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Poseł Jarosław Gonciarz - Wystąpienie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Gonciarz - Wystąpienie z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
Poseł Jarosław Gonciarz (PiS)

Lista punktów

Punkt 20
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 21
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 22
Informacja bieżąca w sprawie stanu służby zdrowia w dobie III fali pandemii
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Punkt 25
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały
Punkt 26
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny
Punkt 27
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 28
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Punkt 29
Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Punkt 4
Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.