Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 20, dzień 1 (2020-10-27)

Wnioski formalne

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica)
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (KP KP)
Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Cezary Tomczyk (KO)
Poseł Dobromir Sośnierz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Dobromir Sośnierz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Dobromir Sośnierz (Konfederacja)
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Piotr Borys (KO)
Poseł Antoni Macierewicz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Antoni Macierewicz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Antoni Macierewicz (PiS)
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Piotr Borys (KO)
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Robert Winnicki (Konfederacja)
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gawkowski (Lewica)
Poseł Małgorzata Tracz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Małgorzata Tracz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Małgorzata Tracz (KO)
Poseł Sławomir Nitras - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Sławomir Nitras - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Sławomir Nitras (KO)
Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Cezary Tomczyk - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Cezary Tomczyk (KO)
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (KP KP)
Poseł Adam Szłapka - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Adam Szłapka - Wystąpienie z dnia 27 października 2020 roku.
Poseł Adam Szłapka (KO)

Lista punktów

Punkt 1
Informacja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty
Punkt 11
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2019 roku wraz z opinią Komisji
Punkt 12
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. - trzecie czytanie
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. - trzecie czytanie
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. - trzecie czytanie
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. - trzecie czytanie
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
Punkt 18
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Punkt 20
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.