Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 12, dzień 2 (2020-05-28)Punkt 9

Informacja bieżąca w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju

Wystąpienia

Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Anna Milczanowska (PiS)
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Cezary Grabarczyk (KO)
Poseł Przemysław Koperski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Przemysław Koperski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Przemysław Koperski (Lewica)
Poseł Andrzej Grzyb - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Grzyb - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Grzyb (KP KP)
Poseł Paweł Hreniak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Paweł Hreniak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Paweł Hreniak (PiS)
Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krystyna Sibińska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krystyna Sibińska (KO)
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica)
Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jan Łopata - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jan Łopata (KP KP)
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Piotr Borys - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Piotr Borys (KO)
Posłanka Paulina Matysiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Posłanka Paulina Matysiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Posłanka Paulina Matysiak (Lewica)
Poseł Dariusz Klimczak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Dariusz Klimczak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Dariusz Klimczak (KP KP)
Poseł Ewa Szymańska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ewa Szymańska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ewa Szymańska (PiS)
Poseł Czesław Mroczek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Czesław Mroczek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Czesław Mroczek (KO)
Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jan Szopiński (Lewica)
Poseł Jarosław Rzepa - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jarosław Rzepa - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jarosław Rzepa (KP KP)
Poseł Grzegorz Matusiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Grzegorz Matusiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Grzegorz Matusiak (PiS)
Posłanka Mirosława Nykiel - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Posłanka Mirosława Nykiel - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Posłanka Mirosława Nykiel (KO)
Poseł Wiesław Szczepański - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Wiesław Szczepański - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Wiesław Szczepański (Lewica)
Poseł Stefan Krajewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Stefan Krajewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Stefan Krajewski (KP KP)
Poseł Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Joanna Borowiak (PiS)
Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Małgorzata Pępek (KO)
Film w przygotowaniu
Poseł Danuta Nowicka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Danuta Nowicka (PiS)
Poseł Lidia Burzyńska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Lidia Burzyńska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Lidia Burzyńska (PiS)
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Piątkowski (KO)
Poseł Zbigniew Grzegorz Hoffmann - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Zbigniew Grzegorz Hoffmann - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Zbigniew Grzegorz Hoffmann (PiS)
Poseł Krzysztof Truskolaski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Truskolaski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Truskolaski (KO)
Poseł Paweł Rychlik - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Paweł Rychlik - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Paweł Rychlik (PiS)
Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Arkadiusz Mularczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS)
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Mirosław Suchoń (PL2050)
Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Jerzy Polaczek (PiS)
Poseł Krzysztof Gadowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Krzysztof Gadowski (KO)
Poseł Marek Polak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marek Polak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marek Polak (PiS)
Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marek Sowa (KO)
Poseł Ryszard Bartosik - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ryszard Bartosik - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ryszard Bartosik (PiS)
Poseł Konrad Frysztak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Konrad Frysztak - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Konrad Frysztak (KO)
Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Małgorzata Golińska (PiS)
Poseł Artur Łącki - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Artur Łącki - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Artur Łącki (KO)
Poseł Mariusz Trepka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Mariusz Trepka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Mariusz Trepka (PiS)
Poseł Andrzej Szewiński - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Szewiński - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Szewiński (KO)
Poseł Andrzej Gawron - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Gawron - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Andrzej Gawron (PiS)
Poseł Marta Wcisło - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marta Wcisło - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Marta Wcisło (KO)
Poseł Adam Śnieżek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Adam Śnieżek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Adam Śnieżek (PiS)
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Ireneusz Raś (KP KP)
Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Waldemar Andzel - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Waldemar Andzel (PiS)
Poseł Franciszek Sterczewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Franciszek Sterczewski (KO)
Poseł Maciej Lasek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Maciej Lasek - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Maciej Lasek (KO)
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2020 roku.
Poseł Cezary Grabarczyk (KO)
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.