Zgłoś uwagi
Posiedzenia

Posiedzenia

Posiedzenie Sejmu RP nr 12, dzień 2 (2020-05-28)

Lista punktów

Punkt 8
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 9
Informacja bieżąca w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu
Punkt 11
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Punkt 12
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanie
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach – trzecie czytanie
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Punkt 15
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
Punkt 21
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce
Punkt 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Punkt 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.