Zgłoś uwagi
Stałe komisje sejmowe

Stałe komisje sejmowe

KSS
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz innych aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych,...
LPG
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Do zakresu działania Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.
MNE
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony...
OBN
Komisja Obrony Narodowej
Do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytori...
ODK
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Do zakresu działania Komisji należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do od...
OSZ
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, geologii oraz leśnictwa i gos...
PET
Komisja do Spraw Petycji
Do zakresu działania Komisji należy rozpatrywanie petycji złożonych do Sejmu.
PSN
Komisja Polityki Senioralnej
Do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych.
PSR
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjaln...
RRW
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i...
RSP
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyżs...
SPC
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjo...
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.